Sunday, July 15, 2018

Shtate Bajraket e Pukes

Ne malesin e Pukes njihen shtat bajrake. Ne kete futen: Tre bajraket e Kabashit, Qerretit, Terthores. Tre bajraket e Bugjonit, Iballes dhe Berishes, si dhe Bajraku i Malit te Zi (sot pjese e Kukesit).
Fisi i pare ishte fisi i Kabashi. Renditi i shtat bajrakeve te Pukes eshte keshtu:

1. Bajraku i Kabashit
2. Bajraku i Bugjonit
3. Bajraku i Qerretit
4. Bajraku i Terthores
5. Bajraku i Iballes
6. Bajraku i Malit te zi
7. Bajraku i Berishes.

Ne punim...

Pergatiti
Gezim Kopani

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com