Thursday, March 29, 2018

Mejtepet e Myftinisë Pukë dhe Roli i tyre 1523-2017

Nga: Gëzim Kopani, Myfti i Pukës

Abstrakt

Hyrja e besimit islam ne rrethin e Pukës (1523), ku pasardhësit e Princ Progon Dukagjini u konvertuan në besimin mysliman duke filluar nga Mustaf Pasha. Në vitin 1947 u vëndos Kajmekami në Pukë (vendi ku sot quhet Koder Hani), dhe më pas u ndërtua xhamia e Kodër Hanit. Mejtepet e Pukës përfshinë tre prejudha atë Osmane (1523-1912), Prejudhen e pas shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë (1912-1967) dhe me prejudhen e fillimit të lirisë së besimit (1991)

Para se të flas për Mejtepet e Myftinisë Pukë e shikoj të arsyeshme të shpjegoj shkurtimisht historin e fillimit të fesë islame në rrethin e Pukës.
Në vitin 1523 pasardhësit e Princ Progon Dukagjini u bënë mysliman...

Se shpejti...Kontakt

Kontakt: e-mail: gezimi_01@hotmail.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate