Friday, May 10, 2013

Meleket e Allahut xh.sh dhe njeriu (pj.1/3)


Njeriu eshte nje nder krijesat e Allahut xh.sh te cilat Allahu xh.sh i ka krijuar ne formen me te bukur. Nje nder bukurit e njeriut eshte kur ai i nenshtrohet rregullave dhe lutjeve te Allahut xh.sh. Pervec kesaj njeriu lartesohet edhe me nje krijes tjeter qe quhen melek. Meleket jane krijesa prej drite te krijuara nga Allahu xh.sh. Ne kete teme do permendim disa raste kur njeriu esht ne kontakt me meleket e Allahut xh.sh.

-Meleket e Allahut xh.sh pyesin ne lidhje me urtesin e krijimit te njeriut.

Kur Allahu xh.sh deshiroi krijimin e njeriut te pare Ademin a.s. i lajmeroi Meleket, ndersa meleket pyeten: "A do vesh ne toke ata qe bejne crregullime dhe qe bejne fasad dhe qe dergjin gjakun? Me pas Allahu xh.sh tha:
"Kur Zoti yt u tha engjejve: Une po krijoji (po percaktoj) ne toke nje zevendes! Ata thane: A do te vesh ne te ate qe bene crregullime dhe qe derdh gjaqet, e ne te madherojme Ty me lavderimin Tend dhe plotesisht te adhurojme! Ai tha: Une di ate qe ju nuk e dini" (El Bekare: 30)


-Meleket i bejne sexhde Ademit a.s.

Pasi Allahu xh.sh e plotesoi krijimin e Ademit a.s.dhe ti jap shpirt kerkoi qe meleket ti bejne sexhde Ademit a.s.: " Kur Zoti yt u tha engjejve: Une po krijoj nje njeri nga balta, dhe kur ta kem persosur ate dhe t'i kem dhene nga ana Ime shpirt, ju menjehere peruljuni atij (ne sexhde)"
                                                                                           (Sad: 71-72)


-Meleket udhezojne hz.Ademin a.s.

Transmetohet prej Ebu Hurejres r.a. se Muhammedi a.s tha: " E krijoi Allahu xh.sh Ademin a.s. ne pamje e tij (qe krijoi, ne pamjen njerezore), gjatesia e tij ishte gjashtedhjete krahe, e kur e krijoi i tha: Shko e jepu selam atyre, nje grupi te melekeve qe ishin duke ndenjur dhe degjo se si do te pergjigjen, ajo eshte pershendetja jote dhe e pasardhesve tu. Ademi a.s. ju tha: Es-selamu Alejkum!(Paqja dhe meshira e Allahu qof mbi ju!) Meleket iu pergjigjen: Es-selamu Alejke ve rahmetullahi! (Paqja e Allahut dhe Meshira e Tij qofshin me ty"


-Meleket pastruan hz.Ademin a.s. kur vdiq.

Kur vdiq hz. Ademi a.s. bijte e tij nuk diten se si te veprojne me te, meleket u treguan atyre se si te veprojne. Transmetojne Hakimi dhe Taberani nga Ubejj r.a. se Muhammedi a.s. tha: "Kur vdiq Ademi a.s. ate e pastruan meleket me uje tri here dhe i gropuan varrin atij, pastaj bijeve te tij u tha: "Kjo eshte tradita e Ademit a.s. per femijet e tij (per njerezimin pas tij)"

-Roli i melekeve ne formimin e njeriut.

Transmetohet nga Muslimi i cili nga Ebu Dherri r.a. se tha: "Degjova Muhammedin a.s. duke thene: "Kur spermes (se fekonduar ne mitren e nenes) t'i kalojne 42 nete, Allahu i dergon asaj nje melek i cili i jep asaj formen (fetusin) duke fillur prej shqisave te degjimit,shikimit, lekuren, mishin dhe eshtrat e pastaj meleku thote:
"O Zot a do te jete mashkull apo femer? Atehere Allahu xh.sh vendos ate qe deshiron, ndersa meleku vetem shkruan."

Transmetohet nga Ebu Abdurrahman se Abdullah ibn Mesudi r.a. ka thene: "Na ka treguar i Derguari i Allahut xh.sh i cili gjithnje fliste drejte dhe besoheshin fjalet e tij se: "Vertet cdonjeri prej jush formohet ne barkun (mitren) e nenes se tij dyzet dite si pike (nutfetun), pastaj behet cop gjaku i ngjizur (alakatun), ngjashem me kete periudhe, pastaj behet cop mishi (mudgatun) ngjashem me kete periudhe, pastaj i dergohet meleku dhe e frymezon ne te shpirtin (ruh). Ky melek urdherohet me kater gjera: ta shkruaje riskun e tij, exhelin e tij, veprat e tij, dhe se a do te jete besimtar apo jo, dhe pastaj i dhurohet shpirtin."
                                                                                                  (Buhari, Muslimi)

Enes Ibn Maliku r,a. trans se Muhammedi a,s. ka thene:
"Allahu xh.sh e ngarkoi nje melek qe te kujdeset per fetusin ne mitren e nenes, e ai meleku per cdo gje thote: O Zot tani eshte sperme, O Zot tani eshte gjak i ngjizur, O Zot tani eshte cop Mishi, e kur Allahu deshiron ta perfundoje krijimin e tij, meleku i thote: "O Zot a do jete mashkull apo femer? Besimtar apo jobesimtare? Cfare rizku do te kete? Sa do te jetoje? E gjithe kjo i shkruhet i percaktohet eshte ne barkun e nenes."
                                                                                      (Buhari, Muslim)


-Meleket dhe bijte e Ademit a.s.
 Meleket dhe roli i tyre ne formimin e njeriut

Transmetohet nga Ebu Dherri (r.a) se hz.Muhammed a,s ka thene:

"Kur spermes (se fekonduar ne mitren e nenes) t'i kaloje 42 nete, Allahu xh.sh i dergon asaj nje melek i cili i jep asaj formen (fetus) duke filluar prej shqisave te degjimit, shikimit, lekuren, mishin dhe eshtrat e pasataj Meleku i drejtohet Allahut xh.sh: "O Zot a do te jete mashkull apo femer? Atehere, Allahu xh.sh vends ate qe deshiron, kurse meleku vetem shkruan." (Muslimi)

Transmeton Ebu Abdurrahman se hz.Muhammed a.s ka thene:
"Vertet cdonjeri prej jush formohet ne barkun e nenes se tij 40 dite si pike (nutfetun), pastaj behet cope gjau i ngjizur (alekatun) ngjashem me kete periudhe, pasataj behet cope mishi (mudgatun) ngjashem me kete periudhem pastaj i dergohet meleku dhe i frymezon ne te shpirtin (ruh), Ky melek urdherohet me kater gjera:
1.Tia shkruaj riskun e tij
2.Exhelin  e tij (kur do vdes dhe si)
3.Veprat e tij
4.A do jete mysliman apo jo"
                                             (Buhariu, Muslim)

Gjithashtu hz.Muhammed a.s thote:

"Allahu xh.sh e ngarkoi nje melek qe te kujdeset per fetusin ne mitren e nenes. Ai melek per cdo gje thote: "O Zot tani eshte sperme, O Zot tani eshte gjak i ngjizur, O Zot tani eshte cop mishi, e kur Allahu xh.sh deshiron ta perfundoje krijimin e tij, Meleku i thote: "O Zot a do jete mashkull apo femer? I lumtor ose jo? Cfare rizku do te kete? Sa do jetoje? E gjithe kjo i shkruhet. Keshtu ne barkun e nenes."
                                                                                               (Buhari, Muslim)
_______________
Pergatiti: Gezim Kopani
Hytbe e mbajtur ne Xhamin e Pukes
03 maj 2013

Kontakt

Kontakt: e-mail: gezimi_01@hotmail.com

Contact Form

Name

Email *

Message *

Translate