Sunday, December 18, 2011

Fati dhe fshehtesia e tij.

Nje burr erdhi tek Musai a.s. dhe i tha:
-O Musa! Me meso gjuhen e kafsheve, qe t'i kuptoj ato, te marr mesim nga gjendja e tyre dhe te kuptoj madheshtine hyjnore!
Musai a.s. iu pergjigj: